Крупна сделка! Гриша Ганчев купи 200 бензиностанции

0
Снимка: cska.bg

Босът на ЦСКА-София Гриша Ганчев направи крупна сделка с бензиностанции. Компанията  „Петрол“ АД, чийто собственик е именно Ганчев е приключил през октомври 2023 г. всички сделки за над 200 бензиностанции, които доскоро ползваше под наем. Фирмата е и един от спонсорите на футболния клуб.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши прехвърлянето през септември миналата година. За да се разплати за прехвърлянията, „Петрол“ си осигури 220 млн. лева револвираща кредитна линия, част от средствата по която са усвоени и е имало и плащания от страна на компанията към банката.

Това се вижда от консолидирания финансов отчет на компанията за последното тримесечие на 2023 г. и съпътстващите го документи, публикувани на сайта x3news.com.

Средствата могат да се усвояват и погасяват многократно до 15 август 2033 г. Срокът за погасяване на всички задължения по револвиращата линия е 15 септември 2033 г. Годишната лихва се определя от базисен лихвен процент (БЛП) плюс надбавка от 3,21 пункта, но не по-малко от 5,9%. Като залог дружеството е предоставило бензиностанции и финансови обезпечения.

Пари по револвиращата линия се отпускат от банката – ПИБ, с допълнително договорени условия.

Заради трансакциите дружеството увеличава сериозно задлъжнялостта си – задълженията по получени заеми в баланса към края на декември възлизат на над 185,8 млн. лева при само 13,5 млн. лева година по-рано, или близо 14 пъти.

Дружеството е натрупало и непокрити загуби за 134,85 млн. лева, а печалбата към края на 2023 г. се свива почти наполовина в сравнение с 2022 г., когато беше подкрепена от значително по-скъпите горива.

Компанията вече отчита увеличение на разходите за лихви – към края на 2023 г. те достигат над 7,6 млн. лева при 5,5 млн. лева година по-рано, или са с 38% повече на годишна база. С такъв ръст на задлъжнялостта и при сегашните и очакваните икономически условия разходите ще се увеличават с времето.

Продажбите на „Петрол“ към края на миналата година спадат до 586,8 млн. лева в сравнение с 824,4 млн. лева към края на предходната 2022 г., или с близо 29% на годишна база, след като цените на горивата спаднаха от рекордните нива, достигнати през 2022 г. заради войната в Украйна.

Общите разходи също спадат заради по-ниската себестойност на продажбите – също с над 28% до 584,16 млн. лева в сравнение с 816,24 млн. лева година по-рано.

От основните разходни пера растат обаче разходите за персонал и амортизации. Разходите за персонал надвишават 23,6 млн. лева към края на миналата година при 22,1 млн. лева към края на 2022 г., или с близо 7% на годишна база.

Разходите за амортизации са за почти 12,3 млн. лева към края на 2023 г. при 10,6 млн. лева година по-рано, или са с 16% повече на годишна база.

Дружеството приключва 2023 г. с печалба в размер на над 6,3 млн. лева в сравнение с 11,96 млн. лева година по-рано, което е с 47% по-малко на годишна база.

Паричният поток на компанията от оперативна дейност се увеличава близо три пъти до 15,2 млн. лева от 5,2 млн. лева година по-рано, но заради прехвърлянето на бензиностанциите и новата задлъжнялост паричният поток от инвестиционна дейност е отрицателен в размер на над 173 млн. лева при положителен за почти 2 млн. лева за предходната година.

„Петрол“ стопява паричните средства до малко под 3,4 млн. лева към края на годината при почти 8,8 млн. лева в началото, или повече от два пъти.

Инвеститорите обаче явно харесаха новината за връщането на бензиностанциите под шапката на холдинга. В последната година акциите на „Петрол“ поскъпват с над 333% и пазарната капитализация приближава 25 млн. лева. Това повишение е в голяма степен реализирано през последните шест месеца./ investor.bg