Ха сега де! Левски с шанс за още един финал!

0
-
-

Арбитражната комисия към Българската федерация по баскетбол отмени наказанието на Левски от три служебни загуби срещу Балкан. 
Така двата тима ще довършат започнатото на паркета, като до този момент резултатът е 2-1 в полза на ботевградчани. „Сините“ обаче спечелиха мач №3 и сега ще имат още едно домакинство, чрез което могат да изравнят серията и да я изпратят в решителен пети двубой.

„ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Решение № 01/19.05.2022 г. от Сандра Велчева Хънт – мениджър на НБЛ във връзка с констатирано нарушение, допускане на нередовен състезател в игра в полуфиналната плейофна серия на НБЛ: Йордан Минчев, който е участвал без Letter of clearance и на основание чл. 105, ал. 2, т. 3 от Правилата на НБЛ, на БК „Левски“ са наложени служебни загуби за срещите с негово участие, проведени на 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г. с БК „Балкан“.“

По време на заседанието на Арбитражната комисия е изслушан Константин Папазов – Председател на Управителния съвет на БК „Левски“.

В решението се казва: „От представените с жалбата доказателства е видно, че на 07.03.2022 г. БК „Левски“ е изпратил до БФБ запитване за Letter of Clearance на състезателя Йордан Динков Минчев. На 09.03.2022 г. състезателят Йордан Динков Минчев е включен в Списък на лицензираните състезатели за спортно-състезателната 2021/2022 година. На 07.03.2022 г, и 11.03.2022 г. БФБ е изпратила напомнително писмо на БК „Левски“, с което уведомява жалбоподателя, че административната такса за получаване на Letter of Clearance за състезателя Йордан Минчев не е надлежно заплатена. Състезателят Йордан Минчев не е участвал в официални мачове на БК „Левски“ до провеждането на мачовете от плейофната серия играни на 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г., към които дати същият фигурира в Списък на лицензираните състезатели за спортно-състезателната 2021/2022 година на БК „Левски“.

На 25.05.2022 г. в БФБ е получено писмо от ФИБА, с което се удостоверява, че на 07.03.2022 г. е инициирана заявка за трансфер на състезателя Йордан Минчев в системата MAP; на 07.03.2022 г. БФБ е препратила съобщение до БК „Левски“ за заплащане на дължимата такса за получаване на Letter of Clearence; на 22.05.2022 г. административната такса е платена; на 23.05.2022 г. е получен Letter of Clearence, с което трансферът на състезателя е завършен.

В писмото на ФИБА се посочва, че международните трансфери и одобрението на Letter of Clearence се уреждат от членове 3-52 и сл. от вътрешните правила на FIBA (FIBA IR). По-конкретно, що се отнася до задължението за плащане на административната такса, макар че е вярно, че член 3-66 предполага, че такава такса трябва да бъде платена от запитващата национална федерация член (NMF), този процес се регулира от „Ръководство за потребителя на FIBA MAP – Международни трансфери на играчи”. По отношение на плащането на административната такса за Letter of Clearence, страница 26 от Ръководството за потребителя изрично инструктира запитващата федерация за два начина за извършване на плащането: (1) препращане на плащането към клуба или друга трета страна; (2) приемане от страна на федерацията и плащане на задължението.

Българската федерация по баскетбол е лицензирана спортна федерация към Министерството на спорта на Република България.

Съгласно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта („ЗФВС“) спортната федерация осъществява дейността си въз основа на приети от нея правила за условията и реда за картотекиране и правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права и правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти.

Съответно, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1, т. 7 ЗФВС, спортните клубове предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях.

Видно от разпоредбата на чл. 68, ал. 1 ЗФВС, състезателните права са съвкупност от правото на спортистите аматьори и професионалните спортисти да участват в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб – член на лицензирана спортна федерация, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

Същевременно, съгласно чл. 69, ал. 1 ЗФВС, картотекирането е акт на спортната федерация, с който спортистите аматьори и професионалните спортисти придобиват състезателните права по чл. 68 ЗФВС.

От изложеното по-горе се установява, че съгласно действащото законодателство на Република България правото да се прекратяват и/или отнемат състезателни права е в компетентността на БФБ, макар и такъв ред да не е разписан в нормативните правила на БФБ, приети по реда на чл. 28, ал. 1, т. 4 ЗФВС.

На следващо място, от представените доказателства се установява, че към макар и процесът по картотекиране на състезателя Йордан Минчев да не е завършил към 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г., същият е картотекиран от НБЛ и е присъствал в Списъка на лицензираните състезатели на БК „Левски“ и съгласно чл. 69, ал. 1 ЗФВС, съответно имал е право да упражнява състезателните си права.“

loading...