Съдът разпореди осемте милиона от емблемата на ЦСКА да потекат към кредиторите

0

Съдът официално разпореди парите, платени от „Ред Енимълс“ за емблемата и активите на ПФК ЦСКА АД, да бъдат платени на кредиторите на фалиралото дружество. По този начин ЦСКА-София вече е собственик на емблемата с трите звезди.
Ето и какво гласи официалното решение на съда:

„Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване“.