Няма край! Двама футболисти в Пиринско изгоряха за по една година!

0
-

Ос на БФС Благоевград наложи отново тежки наказания на футболисти. Естествено те са за екшън по футболните телени – двама от Гоцеделчевско изгоряха за по една година.

Решение на ДК при ОС на БФС – Благоевград
Наказва ФК „ЛЕВУНОВО 2014″ – с.Левуново с предупреждение за лишаване от домакинство и глоба от 125лв., съгласно чл. 37, ал.1, т.1, буква“В“, предл.-1 от ДП

Наказва Джамал Джилджов – ФК „Червено знаме“ – с.Кочан /по доклад/ за срок от 1 /една/ година, съгласно чл.25 от ДП.

Наказва Исмет Пачеджиев – ФК „Дебрен“ – с.Дебрен за срок от 1 /една/ година, съгласно чл.25 от ДП.

Радостин Барутчиев – Левуново – по доклад – 8 срещи

Николай Вълков – Левуново – по доклад – 6 срещи

Мартин Бояджиев – Левуново – ч.к. + доклад – 2 срещи

Христо Велев – Левуново – по доклад – 1 среща

Антоан Велев – Левуново – ч.к. – 1 среща

Петър Пенчов – Банско 2 – ч.к. – 2 срещи

Стоян Цеков – Михнево – ч.к. – 1 среща

Ангел Кюмурджиев – Хаджидимово – ч.к. – 1 среща

Петър Симеонов – Хаджидимово – ч.к. – 1 среща