Левски обяви за каква сума е продал акции! Започва вторият етап по увеличаване на капитала

0
levski slaviq 145
-
-

Левски обяви, че са продадени акции за малко над 200 хиляди лева. Ето какво написаха „сините“ на официалния си сайт:

Уважаеми акционери,

На 21.05.2023 г. приключи първият етап от процедурата по увеличаване на капитала на „Професионален футболен клуб Левски“ АД, в който бяха записани и заплатени 41 842 броя обикновени поименни акции с право на глас от новата емисия акции с обща емисионна стойност в размер на 209 210 лв.

Благодарим на всички акционери, участвали в първия етап.

Втори етап от процедурата по увеличаване на капитала започва на 29.05.2023 г. и ще приключи на 11.06.2023 г., като в него може да участва всяко лице, което е било акционер към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите – 06.04.2023 г., включително и тези акционери, записали акции от емисията в първи етап.

Всички набрани суми директно погасяват задълженията на „Професионален футболен клуб Левски“ АД към НАП.

Приканваме всички акционери да вземат участие във втория етап от процедурата по увеличаване на капитала, като за целта всеки желаещ следва да попълни заявление за записване на акции, което може да свалите тук:

Към него трябва да се приложи документ за превод на съответната сума (общата емисионна стойност на акциите), както и копие от акциите/временните удостоверения, които притежава.

Сумата трябва да бъде преведена на следната набирателна сметка:

Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

IBAN: BG47IABG80985000669901

BIC: IABGBGSF

Титуляр на сметката: “Професионален футболен клуб Левски” АД.

Заявленията могат да бъдат подадени на място в административната сграда на „ПФК Левски“, гр. София, ул. Тодорини кукли“ №47, по пощата с обратна разписка или чрез избрана от Вас куриерска фирма, или ако са подписани с квалифициран електронен подпис, по имейл – akcii2023@levski.bg.

loading...