Голямо изоставане в строителството на Арена Бургас

0

Изграждането на зала Арена Бургас рискува да достигне рекордни отрицателни стойности. Първака копка на залата бе през 2014 година, но строителството все още е доникъде. През месец май фирмата-изпълнител Билдникс гарантира, че залата ще е готова за предаване до края на 2019 година. В момента обаче се вижда, че това е напълно нереален срок.
Все още не е поставен основния купол на голямата сграда, а има и страшно много работа вътре в залите и помещенията. Общата сума по строителството бе актуализирана на два пъти, но със сигурност ще са необходими още пари, и то солидни, като стойност.
Вътрешните дейности ще изискват много средства. Трябва да се постави нова и модерна писта, да се изгради цялостна климатизация, единно компютърно управление, оборудване, инсталации и още куп други детайли. Заради това е реално невъзможно сроковете да бъдат изпълнени.
Самата зала бе предвидено да струва първоначално 35 милиона лева без ДДС. Според последни оценка ще са необходими поне 90 милиона лева за цялостно завършване на големия обект.