ФИФА отне 6 точки на бургаски клуб за борчове!

0

В ОС на БФС-Бургас е получено писмо Ref. no. 170694 от 06 март 2019г. на ФИФА – Дисциплинарна комисия. С него на БФС е възложено да отнеме 6 (шест) точки от текущото класиране на клуба в съответната група. Санкцията е на основание Решение от 14 септември 2017 г. на ФИФА – Дисциплинарна комисия, с което ПСФК „Черноморец Бургас“ АД е задължен да плати глоба в размер на 15 000 CHF, за неизпълнение на Решение на CAS от 23 декември 2015 г. Глобата не е платена в определения срок.

На база получената кореспонденция, Дисциплинарната и Спортно-техническата комисия при ОС на БФС-Бургас реши:

1. Да се отнемат 6 /шест/ точки от моментния актив на ПСФК „Черноморец Бургас“АД гр.Бургас.

2. Да се коригира класирането на „Б“ областна група „Изток“ – мъже, след отнемане на 6 /шест/ точки на ПСФК „Черноморец Бургас“АД гр.Бургас.

3. Да се уведоми ръководството на ПСФК „Черноморец Бургас“АД гр.Бургас за наложеното наказание.

4. Да се уведоми отдел „Международна дейност“ при БФС, относно решението на Дисциплинарната комисия и СТК при ОС на БФС.