Баждеков разкри връща ли се в Левски и води ли разговори с Наско Сираков

0

Бившият финансов и изпълни­телен директор на Левски Кон­стантин Баждеков призна пред „Тема спорт“, че е водил разговори за завръщане в клуба. Той е гласен за член на новия Управи­телен съвет на сините. Канди­датурата на Баждеков вече е обсъдена от Надзорния съвет. Тя е издигната от собственика Наско Сираков – двамата рабо­тиха доста време заедно на „Ге­рена“.

„Дали ще стана пак част от Левски, може да реши само Надзорният съвет. Ако имат нужда от мен, с радост ще се съглася да се върна в клуба. Имам разговори с Наско Сираков, во­дихме такива и по време на Об­щото събрание на Левски. Вяр­вам, че той ще успее да извади клуба от тази ситуация. За да го направи, трябва да има подкре­пата на всички левскари. Той е обединителна фигура. Аз ако мо­га да съм полезен, с радост ще помогна. Важното е да се кон­струира новата управа, която с действията си да изведе Левски там, където му е мястото. Ми­сля, че това може да се направи. Със Сираков сме си помагали много пъти, имали сме и доста успехи. Е, не са липсвали и тъжни моменти, но те са, за да се пре­одоляват и след това да се вър­ви нагоре“, заяви Баждеков.

Тази седмица ще бъде гласу­ван съставът на Управителен съвет. Освен Баждеков, в него трябва да влязат сегашният шеф Павел Колев, политикът Минко Герджиков, представителят на сдружение „Сини сър­ца“ Илия Христов, както и Ивай­ло Цветков – Нойзи.

В близките дни се очаква и развръзка около това дали Жи­вко Миланов ще се завърне на „Герена“. Бившият национал сло­жи край на кариерата си мина­лия месец заради болест на бели­те дробове. Миланов трябва да стане част от спортно-техни­ческия щаб, възможно е дори да бъде назначен за директор. По­зицията е вакантна, след като Наско Сираков освободи Ивайло Петков. Между Миланов и ше­фовете предстоят нова серия от разговори.