5000 лева средна заплата в развлекателния сектор на Разград! Познайте заради кого…

0

Над 60 хил. лв. са получили средно работещите в развлекателния сектор в Разград през 2018 г., което е с 2 хил. лв. повече в сравнение със средномесечните заплати в сектора на информационните и комуникационните технологии в столицата за същия период. В другата крайност са парите, които получават служителите в хотели и ресторанти – средната заплата в сектора е 8226 лв. на година, но само София и черноморските области Варна, Бургас, Добрич плащат над това ниво. В 17 от 28-е области в страната сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е най-нископлатеният, съдейки по средните годишни възнаграждения.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за средните брутни годишни възнаграждения през 2018 г. Това е първата разбивка по сектори за всеки регион в страната, която е публично достъпна.

 

Кой, къде и колко

За поредна година най-високи са средните годишни възнаграждения в сектор „Култура, спорт и развлечения“ в Разград – 61 хил. лв. през 2018 г. Феноменалната за страната сума идва от ПФК „Лудогорец“. На второ място разбивката по сектори и области извежда работещите в IT сектора в столицата с 36 хил. лв. годишно, а на трето – енергетиката в Добрич (31.5 хил.). Трябва обаче да се отбележи, че данните за този сектор са конфиденциални за Враца, Силистра, Шумен, Кюстендил и Перник.

В другия край на скалата е добивната промишленост в Ловеч, където средно за годината работещите са получили близо 4.2 хил. лв., следвани от служителите в сектор хотели и ресторанти в Кюстендил и Перник с малко над 6.1 хил. лв. през 2018 г.

Като цяло през 2018 г. най-висок годишен ръст на възнагражденията отбелязва област Ямбол – 13.5% спрямо 2017 г. Разбивката на НСИ показва, че увеличението във финанси и застраховане в областта е най-видимо – с цели 85% до 19 хил. лв. годишно. В имотния сектор повишението също е голямо (35%), но крайният резултат остава относително нисък – годишна заплата от 11.6 хил. лв. през 2018 г.

Има и съществени спадове на средните възнаграждения. В Разград например работещите в имотния сектор са получили с 25% по-ниски заплати (9.2 хил. лв.) през 2018 г. спрямо година по-рано. В сектор информационни и комуникационни технологии в Перник пък понижението е с 20% до 9.7 хил. лв. годишно.

Над 10 хил. лв. средногодишна заплата във всички области в страната пък гарантират секторите държавно управление и образование. И в двата води София – 19.6 хил. лв. за работещите във властта и 14.9 хил. за преподаватели, а в другата крайност е Смолян със съответно 11.3 хил. лв. и 11.6 хил. лв. годишно.