Дълговете на Христо Крушарски

0

Ескцентричният президент и собственик Локомотив Пловдив Христо Крушарски ляга и става с борчове за няколко милиона лева. Той е длъжник на „Общинска банка” АД с над 4 млн. лв. Към доставчици, свързани фирми и за лизинг на автомобил му висят още над 1 милион. Това е видно от последния финансов отчет на фирмата „Стройпроект” ЕООД – гордостта на Крушарски. Дружество, което той управлява заедно с дъщеря си Илияна Крушарска, произвежда и изнася в чужбина противоградни ракети в завода им в Стара Загора. С част от тях се захранват и 9-те полигона у нас, които са под контрола на Изпълнителната агенция за борба с градушките.

Системата за фирмено разузнаване ДАКСИ показва, че на 12 май 2014 г. управителят на „Стройпроект” ЕООД Илияна Крушарска сключва договор за особен залог на търговско предприятие, собственост на дружеството с „Общинска банка” АД. Целта е да се обезпечи вземането на банката по договор за кредит от 2006 г. в размер на 4 120 000 лв., инвестирани за модернизация в завода. От договора за особен залог става ясно, че са заложени осем недвижими имота на дружеството, между които и заводът в Стара Загора. Общата пазарна стойност на имотите към 31.12.2013 г. е в размер на 3 676 686 лв. Заложени са също и акциите на „Стройпроект” ЕООД в свързаните с Крушарски „Стройпроект трейдинг” АД (налични поименни акции, представляващи 44.79%, и акции на приносител с балансова стойност 22%), както и 17.50% от поименните акции на „Стройпроект” ЕООД във „Фармацевтични химикали” АД.

На 22 януари 2015 г. се сключва нов договор за особен залог на търговско предприятие между „Стройпроект” ЕООД и „Общинска банка” АД. Той е изготвен същия ден, след като от „Стройпроект” ЕООД теглят нов кредит в размер на 500 000 лв. Той е обезпечен със заложения по предния кредит завод за противоградни ракети в Стара Загора и незастроена площ от 23 103 кв. м, в същия град, предназначена за добив на руди. Общата пазарна стойност на двата имота е 2 675 635,12 лв.

Странно е, че Крушарски, който афишира пред медиите колко успешно търгува със страни от Южна Америка и Европа и обещава светло бъдеще на смърфовете, не може да погаси няколко милиона лева. Още повече че според последния финансов отчет на „Стройпроект” ЕООД резултатите са блестящи. През 2013 г. приходите на фирмата бележат ръст с 56,66% спрямо предходната година и са в размер на 9 301 000 лв. Финансовият резултат за същия период е 1 666 000 лв., което е внушителен ръст от 270 % в сравнение с 2012 г. Дали заложеният очакван ръст от 30 на сто през 2014 г. е факт, не е ясно, тъй като публичен отчет от 2013 г. досега липсва. По последни данни към март 2015 г. в „Стройпроект” ЕООД работят 127 души.

В другите фирми на Христо Крушарски положението не е цветущо. В „Стройпроект Трейдинг” АД, където той е мажоритарен собственик с 99 %, а 6 частни лица, между които синът на покойния Иван Славков (Батето) – Тодор Славков с 0.104% акции, през 2013 г. не е имало приходи от основна дейност. Тя е насочена основно към инвестиране в придобиване на недвижими имоти.

За минали години е записана загуба в размер на 16 хил. лв., а общо задълженията са в размер на 88 хил. лв. За 2014 г. намеренията са били дружеството да не развива дейност. Това е посочено в последния Доклад за управление на „Стройпроект Трейдинг” АД отпреди 2 години.

През 2013 г. Крушарски става ортак с Аадел Саеед Абдулла Алжассари Алвахеди, гражданин на Обединените арабски емирства. Двамата учредяват „Овърсиис АА” ООД с предмет на дейност търговия, туризъм и сделки с недвижими имоти и седалище в София. Две от фирмите, в които Христо Крушарски е участвал – в „Крушарски и с-ие” и „Спик 2000” ООД, са съответно с прекратена дейност и в ликвидация. Дружествата, където има по 30 и 33 % участие – „Мальовица 98” и „Булросхим”, нямат дейност.

През 2010 г. Крушарски се впуска в търговия на едро с автомобилни гуми, които внася от Сърбия, а през 2013 г. открива магазин за детски дрехи. Последното му бизнес предизвикателство е от тази година – добив, преработка и търговия с благородни метали и скъпоценни камъни. Това е видно от решение, с което спонсорът на черно-белите добавя нов предмет на дейност към „Стройпроект” ЕООД.

РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА

През следващите четири години едноличното дружество на Христо Крушарски „Стройпроект” ЕООД е единственото, което ще доставя противоградни ракети за Агенцията за борба с градушките. Това заяви за „Марица” изпълнителният директор на агенцията инж. Николай Николов. Преди месец Крушарски е спечелил обществена поръчка за доставка, като за разлика от други години, през тази не е имал конкурент в лицето на „Дунарит” АД – другия български производител на ракети срещу градоносни облаци. „Дунарит”, който се спряга за собственост на банкера Цветан Василев, изпадна в немилост тази пролет, след като държавата отне временно лицензите на военния завод. От фирменото досие на компанията става ясно, че в момента тя е под контрол на бизнесмена Едоардо Миролио, след като той е поел дългове на „Дунарит” към КТБ за 24.55 млн. евро, или 48 млн. лв. Това е станало с няколко цесии, с които Миролио поема задължения на „Дунарит“ съответно за 20.7 млн. евро, 828 хил. евро, 1.9 млн. долара и 1.170 млн. евро. В замяна на поетия дълг на 2 декември 2014 г. двете компании са сключили договор, с който цялото търговско предприятие „Дунарит“ се залага като обезпечение на вземанията на Едоардо Миролио. На въпрос на „Марица” защо тази година от „Дунарит” не са играли за обществената поръчка на Агенцията по градушките, директорът на Дирекция „Специални изделия и технологии” инж. Ангел Топалов отговори лаконично: „Имаме много други поръчки за износ и не можем да смогнем да произвеждаме и за България“. Запознати обаче коментират, че е имало договорка с Крушарски да не си „правят сечено” и да не участват тази есен в търга. Годишно за противоградни ракети бюджетът заделя между 4 и 5 млн. лв.

Кришарски разчита да развие проекта си за строителство на нов жилищен комплекс в Пловдив. Това ще му даде възможност да спечели солидни средства и да освежи бизнеса си, както и да заделя по-сериозни средства за футболния клуб, където положението също не е цветущо.