Гриша Ганчев продава петролния си бизнес

0

Босът на ЦСКА Гриша Ганчев смята да продаде по-голямата част от петролния си бизнес. В пмомента той притежава мажоритарен дял в Петрол АД, който беше най-големия дистрибутор на дребно в България. В момента обаче тази компания е на четвърто място по пазарен дял в страната. Дружеството е обременено и с дългове за над 240 милиона лева. Активите обаче са сериозни, като в тях са включени освен 250 бензиностанции, още и шест петролни бази, както и много недвижими имоти. Ганчев притежава и над 20 бензиностанции с марка Литекс. Той очаква да прибере от продажбата на Петрол АД около 150 милиона евро. Отделно от сделките с другите бензиностанции ще добави поне 25 милиона евро. Босът ще остави само три или четири обекта, които ще стопанисва. Намеренията на бизнесмена са да насочи усилията си в други бизнес-проекти, свързани с екология, високи технологии и разработване на природни ресурси. Смята се, че Гриша Ганчев управлява империя, чийто активи са в размер на около 4 милиарда лева.